Utställning i vårt galleri!

26/5 – 26/6   EVA WIRÉN – måleri ”Min konst är alltid en spegling av min verklighet. Jag bär ett behov att uttrycka det jag upplever och i möten med andra. De teman jag arbetat med under detta år har framförallt berört KVINNAN, RELATIONER & VÄNSKAP och...