26/5 – 26/6   EVA WIRÉN – måleri

”Min konst är alltid en spegling av min verklighet.
Jag bär ett behov att uttrycka det jag upplever och i möten med andra.
De teman jag arbetat med under detta år har framförallt berört KVINNAN, RELATIONER & VÄNSKAP och MOD.”