10/2 – 27/3 Sten-Åke Lundqvist – måleri

29/3 – 1/5 Björn Wångblad – måleri

5/5 – 23/5 Krister Svanvik – måleri

26/5 – 26/6 Eva Wirén klart kontrakt

30/6 – 25/7 Malin Redvall – måleri

28/7-22/8 Jessika Berglund – akvarell

25/8 – 16/9 Annika Jostrand Liljevall – bilder i blandteknik och keramik

6/10 – 30/10 Margareta Jonsson – keramik

3/11 – 28/11 Anita Karlsson – måleri

1/12 – 13/1 Julutställning