Golvslipning Stockholm – ett bättre alternativ än nya golv

Vi befinner oss mitt i en boom av renoveringar. Aldrig förr har svensken lagt så mycket pengar på det egna hemmet. Vi renoverar, bygger nytt, investerar i nya möbler och skapar lösningar för att trivas och för att få mer personliga bostäder. Det är givetvis roligt och väldigt stimulerande: varför lägga en massa pengar på något så flyktigt som en resa när hemmet är den plats där vi spenderar lejonparten av vår tid? 

Men, det finns även stora avigsidor i allt detta. Ett exempel kan hämtas från Stockholm där det, utöver en trend i att renovera, även finns en extremt het bostadsmarknad. Den senare innebär att säljare ofta renoverar sina bostäder i syfte att öka vinsten. Vilket konkret innebär att man ser över – och byter ut – ytskikt som golv, köksluckor och exempelvis målar om sina väggar. Detta ökar chanserna till budgivning. 

Men, det som blivit allt vanligare är att de som slutligen köper bostaden i fråga vill sätta sin egen prägel på boendet. Konkret så innebär detta att man river ut alla ytskikt och ersätter dem med nya – helt i onödan då, som sagt, en renovering redan är utförd. 

Golvslipning är bra för miljön 

Där kan man se ett exempel på där saker och ting går lite för långt. Med tanke på vår miljö och med tanke på jordens resurser så måste vi ta ett steg bort från detta slit-och-släng-samhälle och inse värdet som finns i att göra smartare val. Renovera gärna, men gör det på ett bättre sätt. Ett exempel på detta handlar om att välja en golvslipning i Stockholm snarare än att byta ut ett golv. 

En golvslipning har extremt många fördelar och vi ska strax gå igenom några av dessa. Det viktiga är dock andemeningen: kan man reparera och restaurera så är det både billigare och något som är bra för vår miljö. Går golvet att slipa, kan man måla om köksluckorna och finns en möjlighet att exempelvis slipa och olja in köksbänkarna? Gör det! 

Fördelar med en golvslipning i Stockholm 

Just en golvslipning är det tydligaste exemplet på där man vinner stora fördelar mot att köpa nytt. Vi går igenom några av dessa här, men innan så ska vi även peka på vikten av ett professionellt utförande. Man kan hyra slipmaskiner och slipa ett golv på egen hand, men det handlar då om att ta onödiga risker. En slipmaskin är tung – närmare 80 kilo – och är svår att hantera. Det gör att man riskerar att slipa ojämnt och att golvet blir förstört. Med Rot-avdraget så kan du dra av 30 % av den totala kostnaden för arbetet. Det gör stor skillnad! 

Med det sagt så räknar vi upp några fördelar med att välja en golvslipning i Stockholm, enligt följande: 

Billigare. En golvslipning kommer – även om du väljer professionell hjälp – att ske till en bråkdel av kostnaden för ett nytt golv. 

Bättre resultat. Lägger du in ett nytt golv så måste detta växa in i bostaden. Vilket innebär att det kan spricka, få bubblor och kännas väldigt sterilt. Ett äldre golv har växt klart och skaffat sig en patina. Detta innebär att det är vackert och unikt. Tar du bort det översta lagret så träder skönheten fram igen. 

Dammfri golvslipning. Det stora frågetecknet vad gäller golvslipning har varit allt slipdamm. Detta behöver du inte längre oroa dig för: dagens maskiner suger effektivt upp allt damm direkt och du behöver således inte vara orolig över att hitta damm i byrålådor, garderober eller i kökslådorna.